Akupunktur

Akupunktur är en 5000 år gammal metod för att förebygga och behandla sjukdom och ohälsa.

 

Genom att ställa en diagnos via samtal, puls och tungdiagnostik konstateras orsaken till att man inte är i balans. För att uppnå balans använder man mycket tunna nålar som förs in på specifika akupunkturpunkter som sitter längs med kroppens energibanor.

 

Varje människa är unik och därför utformas behandlingen efter just dig och dina behov. Många känner ett tydligt lugn efter behandlingen. Antal behandlingar beror på åkomma och personens individuella utgångsläge.

 

Första behandlingstillfället tar drygt  2 timmar och kostar 1.395 kr.

 

Återbesök tar 1.5 timme och kostar 895 kr. 


Boka behandling här >>

Varje människa är unik och därför utformas behandlingen efter just dig och dina behov. Många känner ett tydligt lugn efter behandlingen.

 

Detta behandlas med akupunktur.


Akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin kan användas som behandling för en stor mängd tillstånd och hälsoproblem. Dessutom kan akupunktur användas som förebyggande och friskvårdande behandling.


Akupunkturens effekt styrks idag genom tusentals studier. Behandlingen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom akupunkturnålarnas påverkan av nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunkturen påverkar vidare kroppen till homeostas – jämvikt.


Bland annat påverkas lymf- och blodflödet; inre organ samt immunförsvaret. Akupunktur har en tydlig lugnande verkan.


Läs gärna mer vetenskapliga studier på www.evidencebasedacupuncture.org >>

Behandlingen går till så här.

I ett samtal med din akupunktör berättar du om sjukdom och åkommor. Samtalet utgår både från västerländsk levnadsvanor och livsvillkor spelar stor roll både för diagnos och förutsättningar för lyckad behandling. Akupunktören känner på din puls och observerar din tunga. Efter att akupunktören fått tillräckligt med information väljs behandlingsstrategi med syfte att återskapa jämvikt i kroppens flöden av bland annat blod och hormoner och jämvikt i jämvikt i det sympatiska och parasympatiska nervsystemet.


Val av punkter eller teknik sker utifrån den enskilda individens behov. Många känner ett tydligt lugn efter behandlingen. Antal behandlingar beror på många faktorer. Den som haft besväret de söker för under längre tid brukar behöva fler behandlingar än den som söker kort tid efter att åkomman uppstod. Åkommans art och personens individuella utgångsläge spelar också roll.


Text hämtad från >> Akupunkturförbundets hemsida