3P Coachning

Jag erbjuder samtal enligt de 3 principerna. En 3P-coach är en coach som guidar till insikter som förändrar livet, på djupet.


Många människor tror att världen skapas från utsidan och in, dvs. att omständigheterna runtomkring skapar själva upplevelsen. De 3 principerna (livskraften, medvetandet och tanken) visar emellertid att världen skapas från insidan och ut. Tanken skapar alltså upplevelsen – inte tvärtom. När sinnet är klart, och alla stressande tankar sjunkit undan kan vi få sinnesro.


Bakgrund: De tre principerna upptäcktes av en man vid namn Sydney Banks.

Han fick en insikt kring hur alla upplevelser som vi har i livet skapas psykologiskt, i medvetandet via tanken. Han insåg på ett ögonblick, att det enda som vi upplever av det vi kallar livet, egentligen bara är en tanke. Ingenting annat än en tanke, men att medvetandet gör tanken verklig via våra fem sinnen. 


"Våra prestationer i alla sammanhang beror till 100% på det mentala tillståndet för stunden. Tomas och Dennis har funnit nyckeln till att vara den bästa versionen av sig själv, i alla lägen. Detta, oavsett yttre omständigheter."


Hämtat från hemsidan Tomas och Dennis hemsida: www.tomasochdennis.se

Boka samtal här >>